กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่
การเข้าใช้งานระบบ

     1. เข้าสู่ระบบโดยการ กรอกรหัสนักศึกษา จำนวน 10 หลัก
     2. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก แต่หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ระบุ PASSPORT ID ของตนเอง
     3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 
     
      หมายเหตุ   กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะบังคับให้นักศึกษาเปลี่ยนรหัสผ่านตามระเบียบความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
                       ดังนั้นให้นักศึกษาดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ตามคำแนะนำของระบบ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วระบบจะ Redirect 
                       ไปยัง
หน้ากรอกข้อมูลพื้นฐานให้โดยอัตโนมัติ                                 

 
 
การกรอกข้อมูล
     1. ผู้ใช้งานสามารถคลิก ไอคอน รูปดินสอ เพื่อเข้าไปยังหน้าที่ต้องการ เพื่อ กรอก หรือ แก้ไขข้อมูล
     2. สำหรับอีกวิธีที่จะเข้าไปกรอก หรือ แก้ไขข้อมูล คือ คลิกเครื่องหมาย + ในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงเมนูย่อยๆ ขึ้นมา 
         ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขหน้าที่ต้องการได้ โดยคลิกเลือกเมนูย่อย ๆ ดังกล่าวตามต้องการ
     3. หากกรอก หรือ แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากหน้าดังกล่าวทุกครั้ง ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว
 
    หมายเหตุ   หากผู้ใช้งานต้องการทราบว่าในแต่ละช่องจำเป็นต้องกรอก ข้อมูลหรือไม่ หรือจะต้องกรอกข้อมูลในลักษณะใด ให้ผู้ใช้งาน
                     คลิกเลือกในช่องดังกล่าว ระบบจะแสดง กล่องคำพูดเพื่อแสดงตัวอย่างลักษณะการกรอกข้อมูลในช่องดังกล่าว
 
การออกใบรายงานตัว
    1. คลิกเมนูตรวจสอบและออกใบรายงานตัว (เมนูสุดท้ายด้านซ้ายมือ) หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนในทุกหน้าแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
       “ออกใบรายงานตัว” เพื่อให้ผู้ใช้งานสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวดังกล่าว
    2. กรณีที่ผู้ใช้งานไม่พบปุ่ม “ออกใบรายงานตัว” แสดงว่าผู้ใช้งานยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในทุกหน้า ให้ผู้ใช้งานกลับไปตรวจสอบการ
        กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
............................................................................................................................................................................................

                               " นักศึกษาสัญชาติไทย กรอกข้อมูลบนเมนูภาษาไทยเท่านั้น "
............................................................................................................................................................................................ 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลติดต่อ 
 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ 074-289260
 2. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 077-355040 Ext. 2121-5
 3. วิทยาเขตภูเก็ต 076-276023-7
 4. วิทยาเขตตรัง 075-201726                                                                                                                                             
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ
 

      support@cc.psu.ac.th หรือ 074-282072, 074-282124 หรือหมายเลขภายใน 2072, 2124
 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้/รหัสผ่าน (psu passport) 

      passport@psu.ac.th หรือ 074-282082 หรือหมายเลขภายใน 2082 
 
 • สำหรับนักศึกษาที่ไม่ทราบรหัสนักศึกษา !!
         นักศึกษาปรับพื้นฐาน
           
http://reg.psu.ac.th/news/NewStudent/2558/eco2558.pdf 
 • กรอกข้อมูลเสร็จแล้วอย่าลืมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับ !!
          ระบบ Bill Payment : http://sis.psu.ac.th
              
 • การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ !!
          Thai students : http://reg.psu.ac.th/news/NewStudent/2558/NewStu_Thai.pdf
          Foreign students :http://reg.psu.ac.th/news/NewStudent/2558/NewStu_Eng.pdf
 • สิ่งที่น้องๆควรทราบก่อนเข้าศึกษา อย่าลืมอ่านนะครับ !!
          ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : http://reg.psu.ac.th/regulation.html
          ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา : http://reg.psu.ac.th/calendar.asp
          แบบฟอร์มต่างๆ : http://reg.psu.ac.th/download.html
 • ช่องทางติดต่อสื่อสาร !!
          หากมีปัญหาเกียวกับการกรอกข้อมูล PSU 1-2
          ติดต่อได้ 0-7428-9260 หรือทาง Facebook : http://www.facebook.com/Registra
 
          หากมีปัญหาเกียวกับการใช้งานระบบ PSU 1-2 
          ติดต่อได้ 0-7428-2124 หรือทาง Facebook : http://www.facebook.com/groups/psusis/


          หากมีปัญหาเกียวกับการใช้งานระบบ FMIS
          ติดต่อได้ 0-7428-2123 หรือทาง Facebook : 
https://www.facebook.com/psufmis
 
 
 • รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557  (ไม่รวม Admissions)
 • สามารถดูรายชื่อ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ที่
       http://reg.surat.psu.ac.th/fileUploads/200625571015_1403230552.pdf

 
ช่องทางค้นรหัสนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ประจำปีการศึกษา 2555 
http://eds.trang.psu.ac.th/billpayment/index.php/search
รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม