กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่
การเข้าใช้งานระบบ
     1. เข้าสู่ระบบโดยการ กรอกรหัสนักศึกษา จำนวน 10 หลัก
     2. รหัสผ่าน ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก แต่หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ให้ระบุ PASSPORT ID ของตนเอง
         หากนักศึกษาเคยเปลี่ยน  PSU PASSPORT ให้ใช้ PASSPORT ที่เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านเข้าระบบ
     3. คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”    
                         
 
การกรอกข้อมูล
     1. ผู้ใช้งานสามารถคลิก ไอคอน รูปดินสอ เพื่อเข้าไปยังหน้าที่ต้องการ เพื่อ กรอก หรือ แก้ไขข้อมูล
     2. สำหรับอีกวิธีที่จะเข้าไปกรอก หรือ แก้ไขข้อมูล คือ คลิกเครื่องหมาย + ในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงเมนูย่อยๆ ขึ้นมา 
         ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแก้ไขหน้าที่ต้องการได้ โดยคลิกเลือกเมนูย่อย ๆ ดังกล่าวตามต้องการ
     3. หากกรอก หรือ แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากหน้าดังกล่าวทุกครั้ง ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าว
 
    หมายเหตุ   หากผู้ใช้งานต้องการทราบว่าในแต่ละช่องจำเป็นต้องกรอก ข้อมูลหรือไม่ หรือจะต้องกรอกข้อมูลในลักษณะใด ให้ผู้ใช้งาน
                     คลิกเลือกในช่องดังกล่าว ระบบจะแสดง กล่องคำพูดเพื่อแสดงตัวอย่างลักษณะการกรอกข้อมูลในช่องดังกล่าว
 
การออกใบรายงานตัว
    1. คลิกเมนูตรวจสอบและออกใบรายงานตัว (เมนูสุดท้ายด้านซ้ายมือ) หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนในทุกหน้าแล้ว ระบบจะแสดงปุ่ม
       “ออกใบรายงานตัว” เพื่อให้ผู้ใช้งานสั่งพิมพ์ใบรายงานตัวดังกล่าว
    2. กรณีที่ผู้ใช้งานไม่พบปุ่ม “ออกใบรายงานตัว” แสดงว่าผู้ใช้งานยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในทุกหน้า ให้ผู้ใช้งานกลับไปตรวจสอบการ
        กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
............................................................................................................................................................................................

                               " นักศึกษาสัญชาติไทย กรอกข้อมูลบนเมนูภาษาไทยเท่านั้น "
............................................................................................................................................................................................ 
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลติดต่อ 
 1. วิทยาเขตหาดใหญ่ 074-289260 ,E-mail: nawanik.j@psu.ac.th, Facebook: https://www.facebook.com/Registra
 2. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 077-355040 Ext. 8912,8858,8859 , Facebook: https://www.facebook.com/groups/443805539030380/
 3. วิทยาเขตภูเก็ต 076-276023-7
 4. วิทยาเขตตรัง 075-201721 ,075-201726 , 075-201735                                                                                                                                       
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อ
 

      support@cc.psu.ac.th หรือ 074-282072, 074-282124 หรือหมายเลขภายใน 2072, 2124 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้/รหัสผ่าน (psu passport) 

      passport@psu.ac.th หรือ 074-282082 หรือหมายเลขภายใน 2082 
 
 • สำหรับนักศึกษาที่ไม่ทราบรหัสนักศึกษา !!
         http://reg.psu.ac.th/notice_newStudent.html
 • กรอกข้อมูลเสร็จแล้วอย่าลืมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับ !!
          ระบบ Bill Payment : http://sis.psu.ac.th
              
 • การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ !!
          Thai students : http://reg.psu.ac.th/news/NewStudent/2558/NewStu_Thai.pdf
 • สิ่งที่น้องๆควรทราบก่อนเข้าศึกษา อย่าลืมอ่านนะครับ !!
          ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : http://reg.psu.ac.th/regulation.html
          ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา : http://reg.psu.ac.th/calendar.asp
          แบบฟอร์มต่างๆ : http://reg.psu.ac.th/download.html
 • ช่องทางติดต่อสื่อสาร !!
          หากมีปัญหาเกียวกับการกรอกข้อมูล PSU 1-2
          ติดต่อได้ 0-7428-9260 หรือทาง Facebook : http://www.facebook.com/Registra
 
          หากมีปัญหาเกียวกับการใช้งานระบบ PSU 1-2 
          ติดต่อได้ 0-7428-2124 หรือทาง Facebook : http://www.facebook.com/groups/psusis/


          หากมีปัญหาเกียวกับการใช้งานระบบ FMIS
          ติดต่อได้ 0-7428-2123 หรือทาง Facebook : 
https://www.facebook.com/psufmis
 
 
 • รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558  (รวมทุกวิธีการเข้าศึกษา)
 • สามารถดูรายชื่อ พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษาได้ที่
 • http://reg.surat.psu.ac.thh/fileUploads/010725581505_1435734339.pdf


 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลติดต่อ
 • วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 0-7735-5040 ต่อ 8912,8858,8859 หรือ
 • Facebook: https://www.facebook.com/groups/443805539030380/

 

 
ช่องทางค้นรหัสนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ประจำปีการศึกษา 2558 
http://www.trang.psu.ac.th/news/news_details.php?news_id=Lp3b9Yb9Yz3A

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-7520-1721, 0-7520-1726, 0-7520-1735, 0-7520-1770 (ในวันและเวลาราชการ) 

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาชำระผ่านระบบ Bill Payment บน  Web Site 
https://fmistrang.psu.ac.th/newstudent 
รายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติม